Elkonsumtion i Sverige - Infographic

El och elkonsumtion i Sverige

8 oktober, 2014

Elbolaget Alltid har sammanställt en intressant infographic om elkonsumtionen i Sverige och hur dålig koll de flesta har på sin elförbrukning. Det är intressant att se att det inte är fler som hellre vill ha fast pris på el. Känns som ett bra upplägg med tanke på de stora skillnaderna under året. Alltid är en av få elleverantörer som har elavtal med fastpris.